Styling av det offentliga rummet

Att använda inredning som ett verktyg för att skapa konkurrensfördelar och en tydligare image, blir allt viktigare. Wohnhaus har specialistkompetens inom marknadskommunikation och varumärkespositionering och kan hjälpa ditt företag att skapa en inredning som stärker ert varumärke och kommunicerar rätt bild av ert företag gentemot kunder, partners, gäster och inte minst den egna personalen.

Vårt inredningskoncept kan appliceras på flera områden, bl a kontorsmiljöer, mässor, event, visningslägenheter och lokaler. Vi hjälper även till att skapa en unik atmosfär i hotell, spa-och konferensmiljöer samt i restaurang-, café- och festlokaler.

TV- och Reklamproduktion
I vårt stora möbel- och rekvisitalager kan du säkert hitta det du söker!