Stor

Vi genomför en förvandling av tomma bostäder! Mäklarnas erfarenhet visar att en tom bostad är mer svårsåld jämfört med en möblerad och att bostaden dessutom ofta får ett lägre försäljningspris. Utan möbler och andra referenspunkter kan det, för ett otränat öga, dessutom vara svårt att avgöra vad som får plats i rummet.

Tillbaka